کسب مقام اول در مسابقات شفاهی قرآن و عترت توسط دانشجو و کارشناس فرهنگی دانشکده سما تهرانسر

به گزارش رابط خبری دانشکده سما تهرانسر: 

میلاد نبیلی دانشجوی رشته کامپیوتر و زهره نخعی کارشناس فرهنگی دانشکده سما تهرانسر در مسابقات شفاهی قرآن و عترت  دانشکده های سما استان تهران بعنوان نفرات اول مسابقه اذان دانشجویی و مسابقه ترتیل کارکنان انتخاب شدند.
خانقاهی افزود: این مسابقات در تاریخ 29 آبانماه 96  در محل دانشکده سما ازگل برگزار شد