بازدید ریاست و معاونین آموزشکده از مراکز فنی و حرفه ای مشیریه، شهید بهرامی ، مرکز هواپیمایی ساها و هنرستان علاقه مندان

در آبان ماه 96 ریاست آموزشکده، جناب آقای مهندس وفاپور، معاونت آموزشی و پژوهشی، مدیر پشتیبانی آموزشکده ، مدیر گروه و یکی از اساتید گروه مکانیک خودرو از مراکز فنی و حرفه ای مشیریه، فنی و حرفه ای شهید بهرامی ، مرکز هواپیمایی ساها و هنرستان علاقه مندان بازدید نمودند.

هدف از این بازدیدها به طور عمده عبارت اند از :

- تعامل با مراکز فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های مهارتی

- استفاده از کارگاه های تخصصی این مراکز و در اختیار قرار دادن امکانات آموزشکده در این تعاملات به منظور افزایش کیفیت آموزشی، یادگیری مهارتی دروس مقطع کاردانی پیوسته و هم چنین آشنایی دانشجویان با بازارکار و ارتباط هر چه بیشتر آنان با بخش صنعت

- تعامل با مراکز فنی و حرفه ای و مرکز هواپیمایی ساها جهت معرفی دانشجویان در خصوص گذراندن دوره کارآموزی در این مراکز