عناوین دوره های تخصصی مختص گروه حسابداری جهت تابستان  96

جهت ثبت نام به پژوهش مراجعه نمایید - تاریخ ثبت نام از 17 تیر الی 30 تیر ماه 96

مدرس دوره : آقای سعید فروزش نژاد

عنوان دوره

مدت دوره

هزینه دوره

تهیه اظهارنامه مالیاتی و مالیات برارزش افزوده

10

50000

تهیه لیست حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی

10

50000

تهیه صورتهای مالی شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی

15

75000

حسابداری شرکت های پروژه و پیمانکاری

20

100000

حسابداری بهای تمام شده

20

100000

حسابدار حرفه ای

20

100000

حسابرسی مستقل

20

150000

مدیر مالی

30

200000

کمک حسابدار

15

رایگان

استانداردهای بین المللی(IFRS)

20

300000