بدینوسیله به اطلاع می رساند مدیریت امور فرهنگی آموزشکده سما تهران-تهرانسر، برای بازدید دانشجویان خواهر از مراسم گلابگیری کاشان، اردوی یک روزه برگزار می کند از علاقه مندان دعوت می شود حداکثر تا تاریخ دوشنبه 95/02/20 به خانم حسینی کارشناس فرهنگی آموزشکده مراجعه و ثبت نام نمایند. شرایط ثبت نام: صرفا دانشجویان آموزشکده ثبت نام خواهند شد و از پذیرش همراه معذوریم. پرداخت بخشی از هزینه اردو (20000 تومان) توسط دانشجو و مابقی هزینه ها از محل اعتبار آموزشکده پرداخت خواهد شد. روز برگزاری: جمعه 95/02/24 ساعت حرکت از دانشکده: 7 صبح بازگشت به دانشکده: 20/30 حداکثر تعداد ثبت نام شوندگان 70 نفر در قالب 2 اتوبوس. لازم بتوضیح است بمحض تکمیل متقاضیان،ثبت نام متوقف خواهد شد.

معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده سما تهران-تهرانسر