بسمه تعالی

دانشجویان رشته معماری دانشکده سما تهرانسر در هفته منابع طبیعی جهت پاک نگه داشتن محیط و فضای سبز در اقدامی نمادین به جمع آوری فیلتر سیگار در فضای سبز پارک فجر نمودند:

اسامی دانشجویان بشرح ذیل می باشد.

  1. احمد اصلانی
  2. شهرام صمدپور
  3. حسن نجفی
  4. رضا افسری
  5. احسان رفیعی
  6. محمدرضا مرادیان

جا دارد از اقدام عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آید.

دفتر فرهنگ آموزشکده سما تهرانسر