جشن رها سازی ماهی قرمز

هدف از برگزاری این جشن آشتی دادن انسان با طبیعت، ایجاد شور و نشاط، فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست می باشد.

از دانشجویان علاقمند به شرکت در این جشن دعوت می شود ماهی های اهدایی خود را جهت رها سازی در حوضچه آموزشکده در تاریخ های ذیل همراه داشته باشند.

دانشجویان دختر       16/1/95

دانشجویان پسر         17/1/95