دانشجویان گرامی پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی می باشد.

مراحل انجام فرایند پرداخت : 

( وارد سایت دانشکده سما تهرانسر شوید، سپس وارد بخش سامانه دانشجویی و اساتید و با وارد نمودن شماره دانشجویی و رمز عبور (شماره شناسنامه) و انتخاب منوی امور مالی و سپس زیر منوی پرداخت الکترونیکی شهریه می توانید شهریه خود را واریز کنید. )