دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم یوسفی)

سومین جشنواره ایده تا کارآفرینی در ورزش برگزار شد

سومین جشنواره ایده تا کارآفرینی در ورزش روز پنجشنبه 26 اردیبهشت برگزار شد

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت دفتر فرهنگ و حراست برگزار گردید

برگزاری کلاس جبرانی ( خانم مرتضایی و خانم نوری)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتر( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی مباحث ویژه خانم صلاح زاده ( دانشجویان پسر)

جلسه تکریم و معارفه رییس آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر برگزار شد

جلسه تکریم و معارفه رییس آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر برگزار شد

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت ( خانم ربیعی)

کل صفحات: 125