دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که استاد ندا اکبری شهنی کلاس دارند

کلاس جبرانی روشهای آماری روز یکشنبه مورخه 95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی برای درس شیوه ودرس نرم افزار روز جمعه مورخه 95/10/3

قابل توجه دانشجویان که با استادبیژن سید جمالی کلاس دارند

کلاس فوق برنامه برای درس نقشه برداری روز چهارشنبه مورخه 95/10/1

قابل توجه دانشجویان که با استادعلیرضا موسوی کلاس دارند

کلیه کلاسها ی استاد موسوی روز دوشنبه مورخه 95/9/29برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سیف کلاس دارند

کلاس مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی روز یکشنبه مورخه 95/9/28

قابل توجه دانشجویان که با استاد حشمتی درس پروژه مالی وکارآموزی دارند

تحویل گزارش کار آموزی وپروژه مالی درتاریخهای 95/10/4 و95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد مریم اسحق زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی وامتحان روانخوانی قرآن با استاد اسحق زاده روزپنجشنبه مورخه 95/9/25

قابل توجه دانشجویان با استاد معصومه میرزائی نژاد لیمویی کلاس دارند

امتحان میانترم شرکتهای 1 روز دوشنبه مورخه 95/9/22

قابل توجه دانشجویان که با استاد لیلا تقی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی 1 روز سه شنبه مورخه 95/9/23 وریاضی 2 روز چهارشنبه 95/9/24

تست غربالگری رایگان دانشجویان برای تشخیص ناهنجاری های اسکلتی

انجام تست رایگان ناهنجاری سنجی و غربال گری اسکلتی کلیه دانشجویان داوطلب دانشگاه.

نمونه سوالات قرائت قرآن1 استاد صمودی تهرانی

جهت دانلود کلیک نمایید
کل صفحات: 108