دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

عدم تشکیل کلاسهای خانم جلیلیان

زمان بازدید شرکت ایران خودرو

ادامه مطلب

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای ویسی ( گروه الکتروتکنیک برق صنعتی)

برگزاری امتحان بخش عملی درس روشهای آماری (خانم وفاپیشه )

عدم تشکیل کلاسهای خانم خوش خلقت

برگزاری کلاس جبرانی آقای البرجی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( خانم بهروش)

کل صفحات: 120