دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری امتحان عملی درس سخت افزار (آقای سیدمرتضایی)

برگزاری کلاس جبرانی ترسیم فنی ( آقای عطایی نائینی)

کارگاه تکنیک های موفقیت با حضور دکتر سعید عزیزی مشاور ازدواج و خانواده برگزار شد

کارگاه تکنیک های موفقیت با حضور دکتر سعید عزیزی مشاور ازدواج و خانواده و حافظ کل قرآن کریم برگزار شد

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی (آقای سعید مسکینی)

برگزاری کلاس جبرانی درس کارآفرینی و پروژه (خانم عباسیان دهکردی)

برگزاری امتحان میانترم شرکتهای 2 ( خانم بحیرایی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای دامغانی

بسیار مهم- راه اندازی کانال آموزشکده در پیام رسان سروش

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

کل صفحات: 125