دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان که با استاد حشمتی درس پروژه مالی وکارآموزی دارند

تحویل گزارش کار آموزی وپروژه مالی درتاریخهای 95/10/4 و95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد مریم اسحق زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی وامتحان روانخوانی قرآن با استاد اسحق زاده روزپنجشنبه مورخه 95/9/25

قابل توجه دانشجویان با استاد معصومه میرزائی نژاد لیمویی کلاس دارند

امتحان میانترم شرکتهای 1 روز دوشنبه مورخه 95/9/22

قابل توجه دانشجویان که با استاد لیلا تقی زاده کلاس دارند

کلاس جبرانی ریاضی 1 روز سه شنبه مورخه 95/9/23 وریاضی 2 روز چهارشنبه 95/9/24

تست غربالگری رایگان دانشجویان برای تشخیص ناهنجاری های اسکلتی

انجام تست رایگان ناهنجاری سنجی و غربال گری اسکلتی کلیه دانشجویان داوطلب دانشگاه.

نمونه سوالات قرائت قرآن1 استاد صمودی تهرانی

جهت دانلود کلیک نمایید

قابل توجه دانشجویان با استاد حبیب اله دهقان کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد دهقان روز سه شنبه مورخه 95/9/16 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد سارا بغدادچی کلاس دارند

کلاس آمارواحتمالات فقط بامشخصه 391 روز یکشنبه مورخه 95/9/14برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجویان که با استاد اسحق زاده کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد اسحق زاده روز شنبه مورخه 95/9/13 تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سرکشیکی

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11

کلیه کلاسهای استاد بختیاری روز 5شنبه 95/9/11تشکیل نمیشود
کل صفحات: 105