دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش خانم عسگری روز یکشنبه 96/2/24ساعت 10 الی 12

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش خانم عسگری روز یکشنبه 96/2/24ساعت 10 الی 12

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم خدابنده روز شنبه 96/2/23 درس آمارساعت 9:30 الی 11 و درس ریاضی از ساعت 11 الی 13:15 می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم خدابنده روز شنبه 96/2/23 درس آمارساعت 9:30 الی 11 و درس ریاضی از ساعت 11 الی 13:15 می باشد

عدم برگزاری کلاس خانم فلاح عراقی درس روستا1 روز شنبه 96/2/23

عدم برگزاری کلاس خانم فلاح عراقی درس روستا1 روز شنبه 96/2/23
ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد خانم امیری ماهانی روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 8:30 الی 10

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم اکرم میرزایی روز چهارشنبه 96/2/20
کل صفحات: 123