دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

معرفی پزشک معتمد دانشگاه از طرف گروه تربیت بدنی

اعلام پزشک معتمد دانشگاه از طرف مدیر گروه تربیت بدنی

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری)

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی ( ترم تابستان 98)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

آخرین مهلت تحویل دروس پروژه و کارآموزی( خانم ربیعی و خانم رنجبر)

ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل پروژه ( آقای ویسی)

کل صفحات: 126