دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

اطلاعیه

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ( تحویل پروژه آقای مهندس وفاپور)

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

کل صفحات: 120