دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

ایمیل مدیر حراست دانشکده جناب آقای رمضانی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید،مهر 97

لطفا جهت دریافت کارت دانشجویی به همراه پرینت اتخاب واحد به امور دانشجویی مراجعه فرمایید

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم مبانی کامپیوتر خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای مسکینی

ادامه مطلب
کل صفحات: 116