دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای آقای رضایی منش

برگزاری جلسه توجیهی پروژه و امتحان میانترم درس ذخیره و بازیابی( خانم زاغری)

عدم تشکیل کلاسهای (خانم فیروز)

عدم تشکیل درس الگوریتم و فلوچارت و کارگاه سیستم عامل 2 ( خانم متدین)

عدم تشکیل کلاسهای آقای احسان زاده

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای میرزاجانی و درس پروژه آقای ذوقی رودسری

لیست کتاب های موجود در کتابخانه دانشکده

لیست کتاب های موجود در کتابخانه دانشکده،نمایش به صورت اکسل
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس تنیس روی میز2 ( خانم یگانه فر)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه استاد سرکار خانم افتاده

کل صفحات: 120