دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ادامه مطلب

معرفی پزشک معتمد دانشگاه از طرف گروه تربیت بدنی

اعلام پزشک معتمد دانشگاه از طرف مدیر گروه تربیت بدنی

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خام اوجانی ( رشته معماری)

برگزاری کلاسهای تربیت بدنی ( ترم تابستان 98)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی آقای وفاپور

آخرین مهلت ارائه درس روستا(1) خانم سعادتی

آخرین مهلت تحویل دروس پروژه و کارآموزی( خانم ربیعی و خانم رنجبر)

ادامه مطلب
کل صفحات: 125