دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

زمان کارگاه ها و دوره های رشته حسابداری

ادامه مطلب

** مهم- دوره های عمومی ( زبان انگلیسی- نانو و نجوم)

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته کامپیوتر

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته حسابداری

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته مکانیک خودرو

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته الکتروتکنیک

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته معماری

ادامه مطلب

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

اعلام زمان جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

اعلام زمان دقیق جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود
ادامه مطلب

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (2-98-97 )

کل صفحات: 121