دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

مشاهده تغییرات انتخاب واحددرنیمسال 1-98-97

ادامه مطلب
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه مالی دارند

ادامه مطلب

ساعت و روز حضور روانشناس آموزشکده

ساعت و روز حضور روانشناس آموزشکده

اصلاحیه محل تشکیل کلاسهای عملی تربیت بدنی (عمومی و تخصصی)

اصلاحیه محل تشکیل کلاسهای عملی تربیت بدنی (عمومی و تخصصی)
ادامه مطلب

فرم های ثبت نام دانشجویان

فرم های ثبت نام دانشجویان
ادامه مطلب

تخفیف ویژه استفاده از استخر و سونا ویژه اساتید ،کارمندان و دانشجویان

تخفیف ویژه استفاده از استخر و سونا ویژه اساتید ،کارمندان و دانشجویان

برنامه حضور مدیران گروه های آموزشی دانشکده درنیمسال اول 98-97

برنامه حضور مدیران گروه های آموزشی دانشکده درنیمسال اول 98-97

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی متعاقباً اعلام می گردد

فرم های ثبت نام دانشجویان ورودی مهر 97

فرم های ثبت نام دانشجویان ورودی مهر 97
ادامه مطلب

چارت دروس رشته کامپیوتر

چارت دروس رشته کامپیوتر

معرفی رشته های تحصیلی دانشکده سما تهرانسر

معرفی رشته های در دانشکده سما تهرانسر-دانشگاه آزاد اسلامی
ادامه مطلب
کل صفحات: 109