دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم موسی پور

ادامه مطلب
ادامه مطلب

آدرس محل تشکیل کلاس ژیمناستیک دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب
ادامه مطلب

کارگاه های رایگان آموزشی تربیت بدنی"رایگان"

ویژه دانشجویان و اساتید و همکاران،رایگان

قابل توجه دانشجویان رشته امور اداری

ادامه مطلب
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس شنا خانم نوروزی

ادامه مطلب

فابل توجه دانشجویان رشه معماری

ادامه مطلب
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم بحیرایی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

تمدید کارت دانشجوئی/برچسب تمدید کارت

جهت اخذ برچسب تمدید کارت دانشجوئی به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه فرمائید.
کل صفحات: 109