دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای دهقانی نیا

عدم تشکیل کلاس آقای نجار صادقی

عدم تشکیل زبان فارسی روز یکشنبه

عدم تشکیل کلاس آقای قزوینی( کارگاه سوخت رسانی)

عدم تشکیل کلاس کشتی2

عدم تشکیل کلاس خانم احمدی

عدم تشکیل کلاس آقای مجتبی رئیسی

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک( برق صنعتی)

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در: سما تهرانسر

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشکده سما تهرانسر

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

محل برگزاری کلاس های عملی گروه تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی

آدرس محل برگزاری کلاس های عملی گروه تربیت بدنی و درس تربیت بدنی عمومی
ادامه مطلب
کل صفحات: 125