دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه رشته تربیت بدنی و دانشجویانی که تک درس تربیت بدنی را اخذ نموده اند

کلاس های" عملی " تربیت بدنی در حال تشکیل هستند و حضور دانشجویان الزامی می باشد

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی استادنجدی و خانم عبدلی روز شنبه 97/7/28

مسابقه عکاسی

موضوع مسابقه: صنایع دستی و تولیدات بومی استان ها

** سمینار رایگان سازه های ماکارونی **

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم دامغانی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم افتاده

ادامه مطلب
ادامه مطلب

انتصاب جناب آقای رمضانی بعنوان مسئول حراست دانشکده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر ویسی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم موسی پور

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب
کل صفحات: 109