دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاس جبرانی (گروه الکتروتکنیک آقای تیموری)

برگزاری امتحان بخش عملی مباحث ویژه ( خانم صلاح زاده گروه کامپیوتر)

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی ( خانم یوسفی)

سومین جشنواره ایده تا کارآفرینی در ورزش برگزار شد

سومین جشنواره ایده تا کارآفرینی در ورزش روز پنجشنبه 26 اردیبهشت برگزار شد

برگزاری امتحان بخش عملی درس کاربرد کامپیوتر2( خانم صدایی)

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به همت دفتر فرهنگ و حراست برگزار گردید

اعلام زمان ملاقات حضوری با ریاست محترم آموزشکده، جناب آقای دکتر شکوری

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ( خانم مرتضایی و خانم نوری)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2و3( مشخصه 71 و 73)

کل صفحات: 120