دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 271 روز دوشنبه 95/12/9 فقط ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 271 روز دوشنبه 95/12/9 فقط ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/8

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس اقای آزادی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 روز جمعه 95/12/6

عدم تشکیل کلاس اقای آزادی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 روز جمعه 95/12/6

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 217 روز دوشنبه 95/12/9 ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم صدرایی درس مدریت مالی مشخصه 217 روز دوشنبه 95/12/9 ساعت 12:30 الی 10:15

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

عدم تشکیل کلاس خانم اوجانی درس هندسه ترسیمی روز یکشنبه 95/12/08

کلاسهای جبرانی دروس ریاضی عمومی و ریاضی پیش خانم فاطمه عسگری روز جمعه 95/12/6 تشکیل نمی گردد

کلاسهای جبرانی دروس ریاضی عمومی و ریاضی پیش خانم فاطمه عسگری روز جمعه 95/12/6 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

عدم تشکیل کلاس های استاد مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه

دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر، ضمن عرض پوزش، کلاس های آقای مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه مورخ 4 اسفند ماه برگزار نمی گردد و زمان برگزاری جلسه جبرانی آن اعلام خواهد شد.

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان محترم رشته تربیت بدنی سما تهرانسر

کلاس شنای بانوان شنبه ساعت 15 الی 16:30 و آقایان پنجشنبه ساعت 16:30 الی 18 در استخر شهید شجاعی واقع در بلوار گلها دایر می باشد.
کل صفحات: 108