دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی

زمان دقیق تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ادامه مطلب

کارآموزی استاد جناب آقای چاوشی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم اکرم میرزایی

اطلاعیه عدم برگزاری ترم تابستانه سما تهرانسر

ترم تابستانه 1397 در آموزشکده سما تهرانسر برگزار نمی گردد
ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل پروژه خانم اصغری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای چاوشی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی استاد خانم بحیرایی

آخرین مهلت تحویل پروژه آقای نجارصادقی

صدور گواهینامه فارغ التحصیلی در سما تهرانسر

صدور گواهینامه موقت و دانشنامه توسط امور دانشجوئی آموزشکده سما تهرانسر

تحویل کاراموزی استاد جناب آقای پرویز عطائی

تحویل کارآموزی خانم بحیرایی

کل صفحات: 108