دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برتری تیم سازه های ماکارونی سما تهرانسر در مسابقات کشوری موسسه خاوران مشهد و سما نجف آباد

ادامه مطلب

آنچه لازم است دانشجویان درباره امتحانات بدانند

آنچه لازم است دانشجویان درباره آئین نامه ها و بخشنامه های امتحانات بدانند

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

کل صفحات: 116