دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

آدرس تلگرام آموزشکده

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

* اطلاعیه بسیار مهم *

قابل توجه دانشجویان گرامی*
جهت اطلاع از تغییرات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال دوم الزامیست پروفایل خود را مجددا چک نموده و در کلاسهای مربوط به خود حضور یابند.
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 14و پنجشنبه 96/12/17 ساعت 17:30 الی 18:30 می باشد

برگزاری دوره های مربيگري سطح ٣ سه گانه ويژه دانشجويان در تهران

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر روز یکشنبه 96/12/13 و دوشنبه 96/12/14

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی روز یکشنبه 96/12/13

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد خانم الهام ربیعی

دوشنبه 96/12/14 ساعت 12/30

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

کارگاه آموزش امنیت فضای مجازی

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب
کل صفحات: 125