دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته مکانیک خودرو

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته الکتروتکنیک

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

** مهم- کارگاه ها و دوره های رشته معماری

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی و جلسه تحویل درس کارآموزی آقای مریدسادات

عدم تشکیل کلاسهای خانم مرتضایی

عدم تشکیل کلاسهای خانم علیزاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

اعلام زمان جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود

اعلام زمان دقیق جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم آموت سر دروس( زبان فنی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی)

کل صفحات: 121