دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم شبنم هاشم پور( درس تربیت بدنی1)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی پروژه خانم صلاح زاده

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی آقای رضازاده

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم درس کلیات حقوق(آقای تعصبی)

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم بهروش

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای برزگر محمدی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر اصلانی

ادامه مطلب
کل صفحات: 120