دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل درس ریاضی پیش خانم بغدادچی مشخصه 415

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای روز پنجشنبه آقایان عابدجوی و حیاتی

عدم تشکیل کلاسهای آقای عابدجوی و آقای حیاتی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقایان احسان زاده و سیان پناه

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی خانم عسکری

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای جعفری آبش لو

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم شبنم هاشم پور( درس تربیت بدنی1)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم یوسفی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی پروژه خانم صلاح زاده

ادامه مطلب
کل صفحات: 120