دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای مسکینی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی دروس آقای میر صادقی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش خانم آب شناس

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی خانم کاتوزیان

ادامه مطلب

تفاهم نامه دانشگاه آزاد و بانک قرضه الحسنه مهر ایران

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی درس اصول حسابداری و توجیهی درس کارآموزی خانم صدرائی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای سیدعلی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم مریم رحمتی (رشته تربیت بدنی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب
کل صفحات: 120