دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

تفاهم نامه دانشگاه آزاد و بانک قرضه الحسنه مهر ایران

ادامه مطلب

برگزاری جلسه جبرانی درس اصول حسابداری و توجیهی درس کارآموزی خانم صدرائی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم خندان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای سیدعلی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم مریم رحمتی (رشته تربیت بدنی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاسهای حسابداری مالی آقای رحمانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم حدادزاده

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاظمی راد

ادامه مطلب
کل صفحات: 120