دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل درس حسابداری صنعتی2 مشخصه 500

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

ایمیل حراست دانشکده جناب آقای رمضانی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم مبانی کامپیوتر خانم جان محمدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی خانم عباسیان دهکردی

ادامه مطلب
کل صفحات: 120