دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه کلاس جبرانی استاد خانم علویان درس کلیات حقوق مشخصه 24

پادشاهی دستگاه‌های کپی

خبر خوش وزیر بهداشت برای بیماران سرطانی

ما و بحران آب

دانشجویان آزاد هم مشمول حمایت بنیاد نخبگان می‌شوند

دانشجویان آزاد هم مشمول حمایت بنیاد نخبگان می‌شوند

ظهور مجدد و احتمالی ایران به عنوان یک صادرکننده عمده آرایش کنونی بازار نفت را بر هم خواهد زد هم به خاطر موقعیت مطلوب این کشور از نظر هزینه‌های تولید نفت و هم به خاطر کیفیت نفت آن.

اطلاعیه کلاس جبرانی درس تنظیم و شرایط محیطی استاد خانم ابراهیمی

اطلاعیه کلاس جبرانی درس شرکتها 1 -شرکتها2-صنعتی 1 استاد خانم زهرا پورعبداله

اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی 1 استاد میرحبیب حسینی

اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضی پیش مشخصه 112 استاد غفاری

اطلاعیه کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی(2) مشخصه 122در دو هفته متوالی استاد خانم ظفرخواه