دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس استاد خانم آقا گلی در روزهای شنبه 94/02/19 و چهارشنبه 94/02/23

کنسلی کلاس استاد آقا گلی مورخ 94/02/23

چهارشنبه مورخ 94/02/23 کلاس خانم آقا گلی تشکیل نمی شود.

کنسلی کلاس استاد آقا گلی مورخ 94/02/19

شنبه مورخ 94/02/19 کلاس استاد سرکار خانم آقا گلی تشکیل نمی شود.

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران

بازنگری بسیاری از رشته‌های دانشگاهی تا پایان تابستان نهایی می‌شود

ایرانسل بالاخره روش های اعلام پایان بسته های اینترنتی را معرفی کرد

ممانعت از ورود چند کتاب جاعل عنوان خلیج فارس به نمایشگاه کتاب

اطلاعیه کلاس جبرانی درس شرکتهای 1 مشخصه 50 استاد خان محمدی

اطلاعیه کلاس جبرانی درس شرکتهای 2 روز پنج شنبه مورخ 94/217 مشخصه 60 استاد خان محمدی

رقابت چینی ها و اروپایی ها در بازار خودرو ایران

دستورالعمل حقوق مسافران تصویب شد