دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

کلاس درس تربیت بدنی 1مشخصه 319 آقای اسماعیلی روز سه شنبه 96/2/12 فقط در ساعت 13:15 الی 15 تشکیل نمی گردد

کلاس درس تربیت بدنی 1مشخصه 319 آقای اسماعیلی روز سه شنبه 96/2/12 فقط در ساعت 13:15 الی 15 تشکیل نمی گردد

برگزاری امتحان تئوری درس تربیت بدنی خانم خالقی مقدم روز یکشنبه 96/2/10

برگزاری امتحان تئوری درس تربیت بدنی خانم خالقی مقدم روز یکشنبه 96/2/10

کلاس شنبه مورخ 9 اردیبهشت استاد ویدا صبائی تشکیل نمی گردد

ضمنا امتحان میان ترم نیز به هفته آینده موکول می گردد

قابل توجه دانشجو یان که با استادوجیهه منصوری کلاس دارند

کلاس جبرانی سیستم عامل از ساعت 10الی 11:30و درس کارگاه سیتم عامل 11:30الی 13:30

قابل توجه دانشجویان با استاد ندا قدیانلو کلاس دارند

کلاس جبرانی تربیت بدنی روز شنبه مورخه 96/2/9بامشخصه 313و314

قابل توجه دانشجویان با استاد ندا قدیانلو کلاس دارند

کلاس جبرانی تربیت بدنی روز جمعه مورخه 96/2/8 از ساعت 8:30الی 10
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان معماری با استاد خزامی پورکلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک مکانیک روز شنبه مورخه 95/2/6 از ساعت 15الی 16/30

قابل توجه دانشجویان معماری با استادخزامی پور کلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی روز شنبه مورخه 96/2/9 ازساعت 12/45الی 15

قابل توجه دانشجویان با استاد فرامرزآستانه کلاس دارند

کلیه کلاسهای استاد فرامرز آستانه روز پنجشنبه مورخه 96/2/7برگزار نمی شود

کلاسهای اقای پرویز عطائی روز دوشنبه 96/2/4 تشکیل نمی گردد.

کلاسهای اقای پرویز عطائی روز دوشنبه 96/2/4 تشکیل نمی گردد.

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم پازوکی روز چهارشنبه 96/2/6 فقط عصر درس برنامه سازی پیشرفته 2 مشخصه 229 تشکیل نمی گردد
کل صفحات: 123