دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجو یان که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز سه شنبه مورخه 95/10/21

قابل توجه دانشجویان با استاد افسانه شرفی کلاس دارند

امتحان کتبی شکبه محلی روزپنجشنبه مورخه 95/10/30

بازدید دانشجویان تربیت بدنی از کلینیک حرکات اصلاحی کانون الغدیر آموزش و پرورش اسلامشهر

جمعی از دانشجویان تربیت بدنی دانشکده سما تهرانسر از کلینیک حرکات اصلاحی کانون الغدیر آموزش و پرورش اسلامشهر بازدید کردند.

نمونه سئوالات درس آشنایی با قرائت قرآن استاد خانم نخعی

جزوه درس روشنایی فنی آقای دکتر زعفرانی

قابل توجه دانشجو یان که با استاد سارا ابراهیمی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس معماری اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/10/6و جبرانی عناصر جزییات روز چهارشنبه مورخ 95/10/8

قابل توجه دانشجویان با استاد عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی استاد عابدینیان روز جمعه مورخه 95/10/3 برگزار نمی شود

قابل توجه دانشجو یان که با استاد مهنوش سپهری کلاس دارند

عدم تشکیل کلاس پرسپکتیوبا مشخصه 287روز پنجشنبه مورخه 95/10/2

قابل توجه دانشجویان که استاد ندا اکبری شهنی کلاس دارند

کلاس جبرانی روشهای آماری روز یکشنبه مورخه 95/10/5

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی برای درس شیوه ودرس نرم افزار روز جمعه مورخه 95/10/3

قابل توجه دانشجویان که با استادبیژن سید جمالی کلاس دارند

کلاس فوق برنامه برای درس نقشه برداری روز چهارشنبه مورخه 95/10/1
کل صفحات: 109