دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

عدم تشکیل کلاسهای آقای خاکسار

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه درتربیت بدنی آقای برزگر

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس حسابداری صنعتی2 مشخصه 500

عدم تشکیل کلاسهای آقای واعظی

عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده

عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

ایمیل مدیر حراست دانشکده جناب آقای رمضانی

ادامه مطلب

برگزاری کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی خانم آب شناس

ادامه مطلب
کل صفحات: 120