دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که درس پروژه را با مهندس خسرونیا اخذ نموده اند

عدم تشکیل کلاس استاد پرنیان،درس اخلاق و اندیشه،چهارشنبه 94/12/12

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاسهای استاد امینلویی روز جمعه مورخ94/12/14

کلیه کلاسهای استاد امینلویی روز جمعه مورخ 94/12/14 تشکیل نمیشود

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی عمومی روز جمعه ساعت 08/00 الی 09/30 را اخذ نموده اند

عدم تشکیل کلاس استاد سمیه امیرخانی،چهارشنبه 94/12/12

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاس استاد مهرداد فردوسی،زبان فارسی،سه شنبه 94/12/11

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

کلاس ساعت 13/30 مشخصه 293 استاد جلیلیان،آشنایی با معماری جهان،تشکیل نمی گردد.

کلاس صبح تشکیل می گردد.

اطلاعیه پایان کلاس ها قبل از سال نو:

امور کلاس ها

عدم تشکیل کلاس استاد بهمن قدیمی،مدیریت مالی،یکشنبه،94/12/16

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاس استاد سحر افتاده بالانی،چهارشنبه،94/12/12،درس شیوه ارائه

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاس استاد حسن حسین پور،پنجشنبه94/12/13،حسابرسی،حسابداری مالی

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد
کل صفحات: 55