دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه جبرانی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 خانم عباسیان

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم زاغری

برگزاری جلسه جبرانی درس حقوق تجارت خانم لباف قاسمی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای آئینه وند

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم (حسابداری مالی) آقای نجدی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای چاوشی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم کاتوزیان

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی و کارآموزی آقایان چاوشی راد و رضایی منش

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس خانم عسکراوی

ادامه مطلب
کل صفحات: 116