تماس با ما

سخنان ارزشمند:

آدرس بر روی نقشه:

نشانی : تهرانسر، بلوار گلها، بلوار یاس، خیابان فجر، ضلع شمالی بوستان فجر

کد پستی : 1381148143

شماره تماس های مستقیم و داخلی آموزشکده سما تهرانسر

تلفن های گویا : 44516234 ، 44516189 ، 44516224 

شماره فکس آموزشکده: 44515928
 

ردیف سمت داخلی  اسامی پرسنل
1 ریاست دانشکده 100 دکتر محمدجواد شکوری
2 مسئول دفتر ریاست   44516246 داخلی 132
3 مستقیم حوزه ریاست 44564462 دکتر شکوری
4 معاونت دانشجوئی فرهنگی 103 دکتر صلواتی
5 مسئول سایت و ارتباط با صنعت 110 آقای جوادی
6 کارشناس فرهنگی 125 خانم زهره نخعی
7 فارغ التحصیلان و مشمولین 106 خانم جمشیدی 
8 رئیس دایره امتحانات 130 خانم سیده لیلی حسینی
9 کارشناس آموزش 109و 107 خانم ها رشید الاسلام- سلمان پور
10 مدیر آموزش 105 آقای مجتبی مهدی زاده
11 مدیر پشتیبانی 118 آقای عبدی
12 رئیس امور مالی 113 آقای جعفر یزدی
13 کارشناس مالی  112 و 127 آقای سید علی شمسی
14 امور کلاس ها 117 آقای رضا اسماعیلی
15 رییس امور عمومی - تدارکات 124 آقای رضا حسنپور
16 مدیر پژوهش  108 خانم لیلا ملک لو
17 مدیران گروه 120-130  
18 فکس اداری - مالی 44515928 آقای محسنی نژاد
19 کارشناس گروه تربیت بدنی 130 خانم سیده لیلی حسینی
20 رئیس امور اداری 124 آقای مصطفی محسنی نژاد
21 کارگزینی اساتید 134 خانم فاروقی
22 مشمولین و روابط عمومی 121 آقای قاسمی
23 انتظامات خواهران 114 خانم مقدم
24 نگهبانی 101 آقایان حسینی-کردلو-رجبی
25 کتابخانه 115 خانم زهرا زمانی
26 رییس حراست 131 آقای محمد رمضانی