دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات روز شنبه 97/02/01 از ساعت 13 الی 14در کلاس 303 ضمنا حضور الزامیست

عدم برگزاری کلاسهای حسابداری مالی خانم نصیر پور

عدم برگزاری کلاسهای حسابداری مالی خانم نصیر پور روز پنجشنبه 97/1/30

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای ویسی

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای ویسی روز پنجشنبه 97/1/30

عدم برگزاری کلاسهای خانم کاتوزیان

عدم برگزاری کلاسهای خانم کاتوزیان روز پنجشنبه 97/1/30

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی رشته الکتروتکنیک( برق)

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی رشته الکتروتکنیک( برق) در تاریخهای 97/1/23 و97/1/30 از ساعت 13 الی 14 می باشد و حضور کلیه دانشجویانی که کارآموزی اخذ نموده اند الزامیست

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 14و پنجشنبه 96/12/17 ساعت 17:30 الی 18:30 می باشد

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر روز یکشنبه 96/12/13 و دوشنبه 96/12/14

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی روز یکشنبه 96/12/13

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد خانم الهام ربیعی

دوشنبه 96/12/14 ساعت 12/30

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو که درس استاتیک مشخصه 469 روز سه شنبه اخذ نموده اند می رساند این مشخصه از ساعت 15 الی 17 :15 در همان روز برگزار می گردد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 13 الی 14
کل صفحات: 67