دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی خانم بحیرایی

زمان تحویل پروژه و کارآموزی خانم افتاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم برزگر

عدم تشکیل کلاس آقای عباسی برجی

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس جبرانی اصول حسابداری ( خانم عسکراویی)

برگزاری امتحان پایانترم بخش عملی کاربرد کامپیوتر در حسابداری آقای سعید مسکینی

تحویل پروژه مالی آقای رضائی منش

برگزاری کلاس جبرانی هندسه ترسیمی ( خانم اوجانی)

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کاربرد کامپیوتر3 ( خانم صدایی )

کل صفحات: 66