دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای چاوشی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای آهی اندی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای جواهری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس اصول سرپرستی آقای عباسی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای زعفرانی

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتحی پور

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای ویسی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم دهنوی

ادامه مطلب
کل صفحات: 61