دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

برگزاری جلسه توجیهی و جلسه تحویل درس کارآموزی آقای مریدسادات

عدم تشکیل کلاسهای خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس پروژه مالی (آقای مسکینی)

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم فتح الهی

برگزاری کلاس کاربرد کامپیوتر در حسابداری3 (آقای شهریاری پور)

عدم تشکیل کلاسهای خانم میری (رشته کامپیوتر)

برگزاری جلسه جبرانی درس زبان فنی ( خانم ابراهیمی فردوئی)

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی (خانم یوسفی)

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی وپروژه (خانم عبدلی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای جواهری( رشته مکانیک)

جلسه توجیهی درس پروژه و کارآموزی ( خانم بحیرایی)

کل صفحات: 68