دانشکده سما تهران تهرانسر

سخنان ارزشمند:

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز شنبه 96/11/28 از ساعت 10 الی 11 می باشد

کلاس های روز یکشنبه 96/11/29 استاد مریم همتی تشکیل نمی گردد

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقبا توسط مدرس مربوطه اعلام می گردد

قابل توجه دانشجویانی که با استاد حمیدی نسب کار آموزی دارند

کلا س توجیهی کار آموزی روز یکشنبه 96/11/29ساعت 9/30 برگزار می شود

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو که درس استاتیک مشخصه 469 روز سه شنبه اخذ نموده اند می رساند این مشخصه از ساعت 15 الی 17 :15 در همان روز برگزار می گردد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای بختیاری روز چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 13 الی 14

قابل توجه دانشجویان با استادصبایی کلاس دارند

کلاس جبرانی درس کار آفرینی با استاد صبایی روز جمعه مورخه 96/3/5 از ساعت 14الی 16

قابل توجه دانشجویان که با استاد دلیریان کلاس دارند

کلاس جبرانی حسابداری شرکتها (2) روز سه شنبه مورخه 96/3/2 وحسابداری مالیاتی روز سه شنبه مورخه 96/3/2

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

به اطلاع دانشجویانی که با خانم اکرم میرزائی پروژه و کارآموزی دارند می رساند جهت تحویل کار و پروژه روز چهارشنبه 96/3/3 می باشد.

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25

عدم تشکیل درس مدریت مالی آقای قدیمی روز دوشنبه 96/2/25
کل صفحات: 66