دانشکده سما تهرانسر

سخنان ارزشمند:

زمان شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی از 97/07/01

شروع کلاس های"عملی" تربیت بدنی از 97/07/01 می باشد

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا‌‌‌اللهی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطااللهی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای مریدسادات

کارآموزی استاد جناب آقای چاوشی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی استاد خانم بحیرایی

تحویل کاراموزی استاد جناب آقای پرویز عطائی

تحویل کارآموزی استاد خانم اوجانی

زمان ارائه کارآموزی استاد حمیده یوسفی

29 خرداد و 11 تیرماه، ساعت 8 صبح

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس خانم مجیدی درس کاربردنرم افزارهای رایانه ای در معماری روز دوشنبه 95/12/2 تشکیل نمی گرددوجلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما روز جمعه مورخ 95/11/29 در دانشکده سما بر گزار می گردد

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی پسر روز جمعه مورخ 95/11/29 بدلیل برگزاری مسابقات در سالن دریا کلاسها بصورت تئوری در دانشگاه سما بر گزار می گردد
کل صفحات: 59