تربیت بدنی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس (تربیت بدنی 1و تنیس روی میز )آقای رییسی

عدم تشکیل کلاس والیبال3 - تربیت بدنی 1 و آمادگی جسمانی ( پسران)و تربیت بدنی 1( دختران)

عدم تشکیل کلاس کشتی2

عدم تشکیل کلاس آقای مجتبی رئیسی

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

عدم تشکیل اصول سرپرستی در تربیت بدنی( خانم رحمانی)

عدم تشکیل کلاس تنیس روی میز2 ( خانم یگانه فر)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه در تربیت بدنی (آقای برزگر)

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه درتربیت بدنی آقای برزگر

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم مبانی کامپیوتر خانم جان محمدی

ادامه مطلب
کل صفحات: 4