تربیت بدنی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل اصول سرپرستی در تربیت بدنی( خانم رحمانی)

عدم تشکیل کلاس تنیس روی میز2 ( خانم یگانه فر)

برگزاری کلاس جبرانی مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی ( خانم جان محمدی)

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه در تربیت بدنی (آقای برزگر)

برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه درتربیت بدنی آقای برزگر

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میانترم مبانی کامپیوتر خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای سیدعلی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم مریم رحمتی (رشته تربیت بدنی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم فتح الهی

عدم تشکیل کلاسهای آقای عابدجوی و آقای حیاتی

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته تربیت بدنی

ادامه مطلب
کل صفحات: 4