تربیت بدنی

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر

عدم برگزاری دروس فوتسال و آمادگی جسمانی خانم یگانه فر روز یکشنبه 96/12/13 و دوشنبه 96/12/14

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی

عدم برگزاری درس شنا4 خانم رحیمی روز یکشنبه 96/12/13

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

برگزاری دروس جبرانی خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/31 اصول مبانی تربیت بدنی ساعت15:30و وروش آموزش تربیت بدنی ساعت 17

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری کلاس ورزش تخصصی آقایان روز پنجشنبه 96/2/21 ساعت 14 الی 16 استاد مغاری

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم پونه شریف روز یکشنبه 96/2/17

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم رحمانی درس روانشناسی کودک و نوجوان روز یکشنبه 96/2/17 تشکیل نمی گردد

قابل توجه دانشجویان با استاد ندا قدیانلو کلاس دارند

کلاس جبرانی تربیت بدنی روز شنبه مورخه 96/2/9بامشخصه 313و314

امتحان تئوری دومیدانی آقایان دکتر برزگر و استاد ابراهیمی

امتحان تئوری دومیدانی آقایان دکتربرزگر و استاد ابراهیمی جمعه 8 اردیبهشت ساعت 8 صبح ضمنا بعد از امتحان کلاس برقرار است.

برگزاری جبرانی کلاس اردوهای ورزشی و تهیه وکاربرد مواد آقای برزگر روز چهارشنبه 96/1/30 از ساعت 14:3الی 17

جبرانی کلاس اردوهای ورزشی و تهیه وکاربرد مواد آقای برزگر روز چهارشنبه 96/1/30 از ساعت 14:3الی 17

کلاسهای جبرانی روز چهارشنبه 96/1/23آقای برزگر تشکیل نمی گردد

کلاسهای جبرانی روز چهارشنبه 96/1/23آقای برزگر تشکیل نمی گردد

عدم تشکیل کلاس خانم شریف

عدم تشکیل کلاس خانم شریف دروس تربیت بدنی واصول و مبانی تربیت بدنی روز یکشنبه
کل صفحات: 4