مکانیک خودرو

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی ( آقای خرمشاهی گروه مکانیک خودرو)

برگزاری کلاس جبرانی درس تکنولوژی سوخت رسانی 2( آقای لحمی)

عدم تشکیل کلاسهای آقای خرمشاهی

عدم تشکیل کلاس کارگاه انتقال قدرت معمولی2 (اقای سیان پناه)

عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری

قابل توجه دانشجویان که با استاد وفادار کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد وفادار روز پنجشنبه مورخه95/8/27تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد روز 3شنبه مورخ95/8/18

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ95/2/31

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ 95/2/31 از ساعت 13 الی 14:30

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95

کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلاس استاد محمودزاده روز 3شنبه موررخ24/1/95

کلاس استاد محمودزاده درس مولد قدرت روز 3شنبه موررخ24/1/95تشکیل نمیشود.

جزوه تنظیم شرایط محیطی جناب آقای مهندس ابراهیمی (فصل 1 و 2 و 3 و 4)

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...
کل صفحات: 2