اقتصادی

سخنان ارزشمند:

ایرانسل بالاخره روش های اعلام پایان بسته های اینترنتی را معرفی کرد

ظهور مجدد و احتمالی ایران به عنوان یک صادرکننده عمده آرایش کنونی بازار نفت را بر هم خواهد زد هم به خاطر موقعیت مطلوب این کشور از نظر هزینه‌های تولید نفت و هم به خاطر کیفیت نفت آن.

شرکت‌های ایرانی بعد لغو تحریم‌ها صکوک می‌فروشند

کاهش ۲ درصدی سود بانکی پاداش ریسک حضور در بورس نیست

ایران به انحصار غول نفتی آمریکا در جهان پایان داد

سود بانکی مطلوب تولید

سود بانکی مطلوب تولید