امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که درس پروژه را با مهندس خسرونیا اخذ نموده اند

عدم تشکیل کلاس استاد سحر افتاده بالانی،چهارشنبه،94/12/12،درس شیوه ارائه

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاس مبانی کامپیوتر،استاد ملیکا امیرخلیلی،یکشنبه 94/12/09

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

عدم تشکیل کلاس زبان خارجی و پیش،شفیع عزیزپور،سه شنبه 94/12/04

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد.

عدم تشکیل کلاس های خانم ریحانه کاتوزیان،2هفته متوالی سه شنبه 94/12/04و94/12/11

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: لطفا برگه انتخاب واحد خود را درسایت دانشگاه بررسی و در صورت تداخل ساعات درسی حداکثر تا 29/11/94 روز پنج شنبه قبل از ساعت 12 به خانم رستگار دفتر آموزش مراجعه فرمایید

عدم تشکیل کلاس اندیشه اسلامی1،عزت اله پرنیان،چهارشنبه 94/11/28

عدم تشکیل کلاس برنامه سازی پیشرفته 1،خانم سارا برونی مندآبادی،سه شنبه 94/11/27

عدم تشکیل کلاسهای استاد سپیده چهره

کلیه کلاسهای استاد سپیده چهره فردا سه شنبه مورخ94/11/27 تشکیل نمی شود

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر....خواهران و برادران...مهم....مهم

کلیه کلاس های آقای طالب رجب پور روز یکشنبه 94/11/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس آشنایی با مبانی دفاع مقدس - وصیت نامه امام ره- مشخصه 287-460-274
کل صفحات: 15