امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان با استاد افسانه شرفی کلاس دارند

امتحان کتبی شکبه محلی روزپنجشنبه مورخه 95/10/30

کلاس رفع اشکال استاد خانم شرفی

کلاس رفع اشکال استاد خانم شرفی روز جمعه مورخ 95/10/10دروس سیستم عامل 8صبح درس ذخیره و باز یابی اطلاعات ساعت 10صبح درس شبکه های محلی 11:30 صبح و دروس روز شنبه مورخ 95/10/11 سخت افزار ساعت 8صبح ازمایشگاه سیستم عامل ساعت 10صبح و درس شیوه ارائه 12:00 وامتحان کارگاه شبکه ساعت 13 الی می باش14:30 برگزار می گردد

کلاس جبرانی استاد عابدینیان

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی مهندسی نرم افزار استاد عابدینیان روز شنبه مورخ 95/10/11ساعت 10الی 13 ودرس شیوه ارائه نوشتاری همان روز ساعت 13 ال 15 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجو یان که با استاد خانم کاتوزیان کلاس دارند

امتحان عملی درس مبانی کامپیوتر استاد کاتوزیان روز پنجشنبه مورخ 95/10/09 ساعت 13:30 در سایت c برگزار می گردد عدم حضور دانشجویان در این امتحان به منزله حذف درس می باشد.

برگزاری کلاس جبرانی استاد رنجبری

برگزاری کلاس جبرانی درس اصول سرپرستی آقای رنجبری روز جمعه مورخ 95/10/10 ساعت 10:30الی 12:00ودرس کارآفرینی وپروژه ساعت 12:00الی 15:00برگزار می گردد.

برگزاری کلاس جبرانی استاد خانم ربیعی

برگزاری کلاس جبرانی درس سیستم عامل و زبان فنی خانم ربیعی روز جمعه مورخ 95/10/03

قابل توجه دانشجویان که با استاد سحر افتاده بالانی کلاس دارند

کلاس جبرانی برنامه سازی پیشرفته روز چهارشنبه مورخه95/10/1

قابل توجه دانشجویان که با استاد علی عابدینیان کلاس دارند

کلاس جبرانی برای درس شیوه ودرس نرم افزار روز جمعه مورخه 95/10/3

قابل توجه دانشجویان که با استادعلیرضا موسوی کلاس دارند

کلیه کلاسها ی استاد موسوی روز دوشنبه مورخه 95/9/29برگزار نمی شود

کلاس خانم مهندس افتاده بالانی روز یکشنبه 95/09/28 با کمی تاخیر راس ساعت 10/30 تشکیل می گردد.

درس برنامه سازی پیشرفته

قابل توجه دانشجویان که با استاد سحر افتاده کلاس دارند

کلاس برنامه سازی پشرفته (1)بااستادافتاده روز چهار شنبه مورخه 95/9/24برگزار نمی شود
کل صفحات: 13