امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلاس خانم افتاده

عدم تشکیل کلاس آقای میر شاهولد

برگزاری جلسه جبرانی کارآفرینی و پروژه آقای اشرفی

زمان امتحان میان ترم آز نرم افزار خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلاس خانم ناصر

عدم تشکیل کلاس خانم ناصر درس ساختمان داده ها روز دوشنبه 95/12/16

عدم تشکیل کلاس خانم سلامی

عدم تشکیل کلاسهای خانم سلامی روز دوشنبه 95/12/16 ضمنا جلسه جبرانی آنها متعاقبا اعلام میگردد.

جلسه توجیهی درس پروژه خانم افتاده بالانی روز دوشنبه 95/12/16 ساعت 12:15 در مکان آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد

جلسه توجیهی درس پروژه خانم افتاده بالانی روز دوشنبه 95/12/16 ساعت 12:15 در مکان آمفی تائتر دانشکده برگزار می گردد

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس اقای ذوقی رودسری دروس پایگاه داده ها و آز پایگاه دادها روز شنبه 95/12/07

عدم تشکیل کلاس های استاد مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه

دانشجویان گرامی رشته کامپیوتر، ضمن عرض پوزش، کلاس های آقای مهدی حسنخانی در روز چهارشنبه مورخ 4 اسفند ماه برگزار نمی گردد و زمان برگزاری جلسه جبرانی آن اعلام خواهد شد.

قابل توجه دانشجو یان که با استادسحر افتاده کلاس دارند

کلاسهای استاد افتاده روز دوشنبه مورخه 95/12/2وروز چهارشنبه مورخه 95/12/4 تشکیل نمی شود
کل صفحات: 13