کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاسهای خانم ارجمند

عدم تشکیل کلاسهای خانم صلاح زاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم تنها ( سیستم عامل و کارگاه )

قابل توجه دانشجویان درس پروژه رشته کامپیوتر - استاد خانم ملک لو

عدم تشکیل کلاس آقای امینیان

کلاس ساعت 17 خانم زاغری سه شنبه 98/07/30 تشکیل نمی گرد

کلاس ساعت 17 خانم زاغری سه شنبه 98/07/30 تشکیل نمی گرد

عدم تشکیل کلاسهای خانم دامغانی

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی ( خانم ربیعی و رشیدالا سلام)

عدم تشکیل کلاس خانم نظری فهندری

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

برگزاری کلاس جبرانی درس برنامه سازی پیشرفته2( خانم میری)

کل صفحات: 17