کامپیوتر

سخنان ارزشمند:

زمان تحویل پروژه و کارآموزی خانم افتاده

برگزاری امتحان بخش عملی دروس ( مباحث ویژه- برنامه نویسی پیشرفته2- مبانی اینترنت وکارگاه سیستم عامل ) خانم صلاح زاده

عدم تشکیل درس زبان فنی خانم افتاده

برگزاری کلاس جبرانی خانم جان محمدی

برگزاری کلاسهای جبرانی خانم صلاح زاده

عدم تشکیل کلاسهای خانم کاتوزیان

عدم تشکیل کلاسهای اقای بابک البرجی

برگزاری کلاس جبرانی درس آزمایشگاه پایگاه دادها خانم جان محمدی

ادامه مطلب

عدم تشکیل درس آزمایشگاه نرم افزار گرافیکی خانم کاتوزیان

ادامه مطلب

برگزاری امتحان میان ترم ذخیره وبازیابی خانم زاغری

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی

ادامه مطلب
کل صفحات: 15