رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

جزوات استاد هاشمی(گروه مکانیک خودرو)

جهت دانلود جزوه دروس هیدرولیک پنوماتیک- جزوه مکانیک کاربردی- جزوه آزماشگاه هیدرولیک پنوماتیک کلیک نمایید

عدم برگزاری کلاسهای شنا دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی روز شنبه 95/12/21

عدم برگزاری کلاسهای شنا دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی روز شنبه 95/12/21

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم ناصر روز دوشنبه 95/12/23

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم ناصر روز دوشنبه 95/12/23
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس آقای دلاوری روز پنجشنبه 95/12/19 درس مدریت مالی

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی درس درک وبیان معماری 1روز پنجشنبه 95/12/19

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاسهای خانم اکرم میرزائی روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه 95/12/17 درس درک وبیان معماری2

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه 95/12/17 دروس ریاضی پیش دانشگاهی

عدم برگزاری کلاسهای اقای میرشاهولد روز چهارشنبه 95/12/18

عدم برگزاری کلاسهای اقای میرشاهولد روز چهارشنبه 95/12/18

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی روز دوشنبه 95/12/16

عدم تشکیل کلاسهای خانم فتح الهی روز دوشنبه 95/12/16
کل صفحات: 70