رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

عدم تشکیل کلاس آقای حامدحاجی ابراهیمی زرگر

برگزاری جلسه توجیهی کارآموزی استادنجدی و خانم عبدلی روز شنبه 97/7/28

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی ( رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی)

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس آقای شهریاری پور

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل درس فارسی عمومی فقط مشخصه 439 خانم دهقانی تفتی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه آقای سعید مسکینی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

ادامه مطلب
ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای انتظاری

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای خانم تقی زاده طام

ادامه مطلب
ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاسهای آقای عباسی برجی

ادامه مطلب

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای چاوشی راد

ادامه مطلب
ادامه مطلب
کل صفحات: 69