رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجو یان که با استاد معصومه عطاء الهی کلاس دارند

تحویل پروژه وکار آموزی روز سه شنبه مورخه 95/10/21

قابل توجه دانشجویان با استاد افسانه شرفی کلاس دارند

امتحان کتبی شکبه محلی روزپنجشنبه مورخه 95/10/30

کلاس جبرانی استاد بختیاری

کلاس جبرانی استاد بختیاری درس حسابداری مالی 13 ای 15:15 و درس مدریت مالی ساعت 15 :15 الی 17:30و درس حسابداری دولتی هر دو گروه در ساعت 30 :17 الی 19:45 روز جمعه مورخ 95/10/10 برگزار می گردد

کلاس رفع اشکال استاد خانم شرفی

کلاس رفع اشکال استاد خانم شرفی روز جمعه مورخ 95/10/10دروس سیستم عامل 8صبح درس ذخیره و باز یابی اطلاعات ساعت 10صبح درس شبکه های محلی 11:30 صبح و دروس روز شنبه مورخ 95/10/11 سخت افزار ساعت 8صبح ازمایشگاه سیستم عامل ساعت 10صبح و درس شیوه ارائه 12:00 وامتحان کارگاه شبکه ساعت 13 الی می باش14:30 برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاسهای استاد علی اشرفی گودرزی

کلیه کلاسهای درسی استاد علی اشرفی گودرزی روز دوشنبه مورخ 95/10/6 تشکیل نخواهد گردید

عدم تشکیل کلای استاد مرضیه سلیمانی

کلاس درس حسابداری صنعتی 2 استاد سلیمانی روز یکشنبه مورخ 95/10/5 ساعت 14 الی 16:30تشکیل نمی گردد

برگزاری کلاس درس پروزه و کارآموزی استاد خانم امیر خانی

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی با استاد خانم امیرخانی دارند میرساند روز پنجشنبه مورخ 95/10/9 ساعت 10 صبح حضور داشته باشند

کلاس جبرانی استاد خانم تقی زاده

کلاس جبرانی استاد خانم تقی زاده درس ریاضی 1 شنبه مورخ 95/10/11ساعت 16الی 18 ودرس ریاضی 2 روز چهارشنبه مورخ 95/10/8ساعت 10الی 13برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد عابدینیان

برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی مهندسی نرم افزار استاد عابدینیان روز شنبه مورخ 95/10/11ساعت 10الی 13 ودرس شیوه ارائه نوشتاری همان روز ساعت 13 ال 15 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی خانم اکبری

کلاس جبرانی استاد خانم اکبری درس ریاضی عمومی 1 روز سه شنبه 95/10/7 ساعت 10الی 12 برگزار می گردد.
ادامه مطلب

کلاس جبرانی استاد خانم شاهانی

برگزاری کلاس جبرانی خانم شاهانی دروس روستا و معماری اسلامی روز شنبه مورخ 95/10/11
کل صفحات: 70