رشته های تحصیلی

سخنان ارزشمند:

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه

عدم تشکیل کلیه کلاسهای آقای غلامی روز دوشنبه 96/12/21

لغوکلیه کلاسهای خانم یوسفی و جلسه توجیهی کارآموزی

لغوکلیه کلاسهای خانم یوسفی و جلسه توجیهی کارآموزی روز یکشنبه 96/12/20

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم یوسفی

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم یوسفی روز یکشنبه 96/12/20 ساعت 16:30 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی آقای میرزاجانی روز شنبه 96/12/19 ساعت 16 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه خانم منصوری ایجدانکی روز شنبه 96/12/19 ساعت 10:30 درسایت D می باشد

زمان کلاس توجیهی پروژه مالی و همچنین زمان تحویل پروژه استاد معصومه میرزائی نژاد

شرح در ادامه مطلب

لغو کلاسهای جبرانی ریاضی عمومی و ریاضی پیش دانشگاهی خانم آبشناس

کلیه کلاسهای جبرانی ریاضی عمومی مشخصه 473 و ریاضی پیش دانشگاهی مشخصه 267 خانم آبشناس که در روز جمعه 96/12/18 هماهنگ نموده کنسل می باشد

بزگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد

برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای پور اسد روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت11 الی 13در کلاس 205 می باشد

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم میرزائی لیموئی

برگزاری جلسه توجیهی درس پروژه مالی خانم میرزائی لیموئی روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت 16 الی 18 در آمفی تائترمی باشد

* اطلاعیه بسیار مهم *

قابل توجه دانشجویان گرامی*
جهت اطلاع از تغییرات احتمالی در انتخاب واحد نیمسال دوم الزامیست پروفایل خود را مجددا چک نموده و در کلاسهای مربوط به خود حضور یابند.
ادامه مطلب
کل صفحات: 80