اخبار امتحانات

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه امتحانات

زمان دریافت کارت امتحانات از 1 شهریور

استادان گرامی توجه فرمائید

فعال شدن لینک حذف آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت دارند از طریق سایت

امتحان " عملی " پایان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مشخصه 84 و 87 استاد خانم ریحانه کاتوزیان

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 93

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 93 ، در ادامه مطلب با ما همراه باشید ....