اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان گرامی...کلاس های نیمسال جاری تا روز سه شنبه 94/03/12 تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان گرامی...کلاس های ترم جاری تا روز سه شنبه 94/03/12 تشکیل می گردد.
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان درس تربیت بدنی استاد خانم کریمی زاد کمارج:

ادامه مطلب

ثبت نام متاخرین

انتخاب واحد کلیه دانشجویان متاخر در تاریخ های 93/11/27 و 93/11/28 از طریق سامانه دانشجویی امکان پذیر است.
ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودی قدیم

زمانبندی انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودی قدیم از 18 بهمن لغایت 23 بهمن ماه به صورت اینترنتی می باشد
ادامه مطلب

خلاصه ای از آیین نامه ی آموزشی

خلاصه ای از آیین نامه ی آموزشی
ادامه مطلب
کل صفحات: 6