اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که درس مبانی هنر های تجسمی با مشخصه 60 روز جمعه را انتخاب نموده اند،درس مذکور به هنر های تجسمی با مشخصه 61 روز جمعه ساعت 9/40 لغایت 11/10 تغییر کرده است.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری،درس ترسیم فنی با مشخصه 450 روز چهارشنبه مورخ 94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

کلاسهای استاد حسین پور روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی پسران از تاریخ 94/7/17

ادامه مطلب

مکان و تاریخ شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی دختران

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/3 تشکیل نمی گردد

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم حجتی سه شنبه مورخ 94/6/24 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب
کل صفحات: 7