اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویانی که واحد کار آموزی اخذ نموده اند تا تاریخ 94/9/4 فرصت دارند جهت دریافت معرفی نامه به امور پژوهش مراجعه نمایند

در غیر این صورت درس نا تمام بوده و دانشجو ملزم به اخذ درس جهت ترم آتی خواهد بود
ادامه مطلب

مشخصه های حذفی رشته حسابداری

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای درس تربیت بدنی 1 دختران روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای خانم ابراهیمی ساروئی یکشنبه آینده مورخ 94/7/19 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/10 به علت مصادف شدن با عید غذیر خم تعطیل و تشکیل نمی گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که جمعه ها کلاس دارند

کلیه کلاسهای این هفته جمعه مورخ 94/07/10 ، به علت مصادف شدن با عید سعید غدیر خم تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلاس سرکار خانم رمضانی روز چهارشنبه تاریخ94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مهر 95-94

کلاسهای دانشجویان ورودی مهر95-94 از مورخ94/7/8 تشکیل می گردد.
ادامه مطلب

قاب توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

دانشجویان رشته معماری: درس کار آفرینی روز دوشنبه با مشخصه 43 به روز سه شنبه ساعت 16 الی 19 تغییر یافت،لازم به ذکر است درس کار آفرنی روز سه شنبه 94/7/7 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب
کل صفحات: 7