اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

کلیه کلاسهای درس تربیت بدنی 1 دختران روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای خانم ابراهیمی ساروئی یکشنبه آینده مورخ 94/7/19 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/10 به علت مصادف شدن با عید غذیر خم تعطیل و تشکیل نمی گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که جمعه ها کلاس دارند

کلیه کلاسهای این هفته جمعه مورخ 94/07/10 ، به علت مصادف شدن با عید سعید غدیر خم تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلاس سرکار خانم رمضانی روز چهارشنبه تاریخ94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مهر 95-94

کلاسهای دانشجویان ورودی مهر95-94 از مورخ94/7/8 تشکیل می گردد.
ادامه مطلب

قاب توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

دانشجویان رشته معماری: درس کار آفرینی روز دوشنبه با مشخصه 43 به روز سه شنبه ساعت 16 الی 19 تغییر یافت،لازم به ذکر است درس کار آفرنی روز سه شنبه 94/7/7 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که درس مبانی هنر های تجسمی با مشخصه 60 روز جمعه را انتخاب نموده اند،درس مذکور به هنر های تجسمی با مشخصه 61 روز جمعه ساعت 9/40 لغایت 11/10 تغییر کرده است.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری،درس ترسیم فنی با مشخصه 450 روز چهارشنبه مورخ 94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب
کل صفحات: 6