اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه اساتید محترم

حضور اساتید در جلسه امتحان الزامی است
ادامه مطلب

زمانبندی انتخاب واحد ورودیهای قدیم و جدید

جهت مشاهده کلیک کنید
ادامه مطلب

کلاس استاد فاطمه سعادتی تشکیل نخواهد شد.

کلاس استاد فاطمه سعادتی درس فیزیک پیش روزه جمعه 27 آذر ، راس ساعت 8 الی 12 تشکیل نخواهد شد.
ادامه مطلب

کلاس استاد کورانی مسکنی برگزار نخواهد شد

کلاس استاد کورانی مسکنی درس اصول حسابداری 2 روز جمعه مورخ 27 آذر برگزار نخواهد شد
ادامه مطلب

کلاس استاد آقای حسن پور درس کلیات حقوق مشخصه 199 طبق برنامه انتخاب واحد امروز ساعت 14:30 تشکیل میشود

ادامه مطلب

کلیه کلاس های روز جمعه 94/09/20 تشکیل نمی گردند.

کلیه کلاس های روز جمعه 94/09/20 تعطیل می باشند.

تغییر ساعت کلیه کلاسهای استاد مجیبی روز جمعه

کلیه کلاسهای استاد مجیبی روز جمعه راس ساعت 12 شروع می شود
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که واحد کار آموزی اخذ نموده اند تا تاریخ 94/9/4 فرصت دارند جهت دریافت معرفی نامه به امور پژوهش مراجعه نمایند

در غیر این صورت درس نا تمام بوده و دانشجو ملزم به اخذ درس جهت ترم آتی خواهد بود
ادامه مطلب

مشخصه های حذفی رشته حسابداری

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای درس تربیت بدنی 1 دختران روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای خانم ابراهیمی ساروئی یکشنبه آینده مورخ 94/7/19 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب
کل صفحات: 6