اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی دانشجویان برادر

ادامه مطلب

جلسه توجیهی دانشجویان خواهر

ادامه مطلب

محل تشکیل کلاس های تربیت بدنی عمومی

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان نیم سال دوم 97-96

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

ادامه مطلب

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال 2-97-96

ادامه مطلب

مهلت انتخاب واحد تا ساعت 24 مورخ ۲۲ بهمن تمدید گردید

مهلت انتخاب واحد تا ساعت ۱۲ مورخ ۲۲ بهمن تمدید گردید
ادامه مطلب

تحویل کارآموزی استاد خانم قاسمی

تحویل کارآموزی خانم آتنا قاسمی روز شنبه 96/11/07 ساعت 8 صبح
ادامه مطلب
کل صفحات: 7