اخبار آموزش

سخنان ارزشمند:

زمان شروع کلاسها در فروردین ۹۷

ادامه مطلب

جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان خانم افتاده

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویان

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان نیم سال دوم 97-96

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

فرم های ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان نیمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در رشته های تربیت بدنی و اموراداری

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک

ادامه مطلب

قابل توجه پذيرفته شدگان نيمسال دوم 97-96

ادامه مطلب

تمدید مهلت حذف و اضافه

ادامه مطلب
کل صفحات: 9