اخبار مهم

سخنان ارزشمند:

کلاس استاد آقای حسن پور درس کلیات حقوق مشخصه 199 طبق برنامه انتخاب واحد امروز ساعت 14:30 تشکیل میشود

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان متقاضی دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳

قابل توجه دانشجویان متقاضی دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳
ادامه مطلب

کلیه کلاس های روز جمعه 94/09/20 تشکیل نمی گردند.

کلیه کلاس های روز جمعه 94/09/20 تعطیل می باشند.

کانال تلگرام درس زبان پیش و زبان عمومی استاد شفیع عزیز پور

کانال تلگرام مخصوص دانشجویان درس زبان پیش و زبان عمومی استاد شفیع عزیز پور

تغییر ساعت کلیه کلاسهای استاد مجیبی روز جمعه

کلیه کلاسهای استاد مجیبی روز جمعه راس ساعت 12 شروع می شود
ادامه مطلب

نمرات تمرین های درس ذخیره و بازیابی

جهت دریافت فایل نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویانی که واحد کار آموزی اخذ نموده اند تا تاریخ 94/9/4 فرصت دارند جهت دریافت معرفی نامه به امور پژوهش مراجعه نمایند

در غیر این صورت درس نا تمام بوده و دانشجو ملزم به اخذ درس جهت ترم آتی خواهد بود
ادامه مطلب

برگزاری کارگاه ماکت سازی برای دانشجویان معماری

شروع کلاسهای ماکت سازی 8 آبان .. حداکثر مهلت ثبت نام 4 آبان
ادامه مطلب

مشخصه های حذفی رشته حسابداری

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای درس تربیت بدنی 1 دختران روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای خانم ابراهیمی ساروئی یکشنبه آینده مورخ 94/7/19 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب
کل صفحات: 13