اخبار مهم

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی پسران از تاریخ 94/7/17

ادامه مطلب

مکان و تاریخ شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی دختران

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد
ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/3 تشکیل نمی گردد

ادامه مطلب

کلیه کلاسهایی که در سایت کامپیوتر برگزار می گردند تا تاریخ 2 مهر برگزار نخواهند شد

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم حجتی سه شنبه مورخ 94/6/24 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

کلاس های تربیت بدنی عمومی دختران و پسران در تاریخ 94/7/9 آغاز میگردد. محل تشکیل کلاس ها ی عملی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

کلاس های تربیت بدنی عمومی دختران و پسران در تاریخ 94/7/9 آغاز میگردد. محل تشکیل کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

فهرست JRK2013 و JCR2014 مجلات علمی

اساتید گرامی می توانند از بخش ادامه مطلب به جدیدترین گزارش منتشرشده (JRK 2013) درباره رتبه بندی مجلات علمی دسترسی پیدا کنند. همچنین برای آگاهی از آخرین فهرست مجلات نمایه شده توسط پایگاه استنادی Thomson Reuters نیز می توانید فایل JCR 2014 را از همین بخش دریافت نمایید.
ادامه مطلب
کل صفحات: 16