اخبار مهم

سخنان ارزشمند:

برگزاری کارگاه ماکت سازی برای دانشجویان معماری

شروع کلاسهای ماکت سازی 8 آبان .. حداکثر مهلت ثبت نام 4 آبان
ادامه مطلب

مشخصه های حذفی رشته حسابداری

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای درس تربیت بدنی 1 دختران روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

کلیه کلاسهای خانم ابراهیمی ساروئی یکشنبه آینده مورخ 94/7/19 تشکیل نمی شود.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ نموده اند

شرکت در جلسه توجیهی الزامی است.عدم شرکت در جلسه توجیهی موجب حذف درس میگردد.
ادامه مطلب

کلاسهای روز جمعه مورخ 94/7/10 به علت مصادف شدن با عید غذیر خم تعطیل و تشکیل نمی گردد .

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشجویانی که جمعه ها کلاس دارند

کلیه کلاسهای این هفته جمعه مورخ 94/07/10 ، به علت مصادف شدن با عید سعید غدیر خم تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلاس سرکار خانم رمضانی روز چهارشنبه تاریخ94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید مهر 95-94

کلاسهای دانشجویان ورودی مهر95-94 از مورخ94/7/8 تشکیل می گردد.
ادامه مطلب

قاب توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب
کل صفحات: 15