اخبار مهم

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

ادامه مطلب

دانشجویان رشته معماری: درس کار آفرینی روز دوشنبه با مشخصه 43 به روز سه شنبه ساعت 16 الی 19 تغییر یافت،لازم به ذکر است درس کار آفرنی روز سه شنبه 94/7/7 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که درس مبانی هنر های تجسمی با مشخصه 60 روز جمعه را انتخاب نموده اند،درس مذکور به هنر های تجسمی با مشخصه 61 روز جمعه ساعت 9/40 لغایت 11/10 تغییر کرده است.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری،درس ترسیم فنی با مشخصه 450 روز چهارشنبه مورخ 94/7/8 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

کلاسهای استاد حسین پور روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

ادامه مطلب

شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی پسران از تاریخ 94/7/17

ادامه مطلب

مکان و تاریخ شروع کلاسهای تربیت بدنی عمومی دختران

ادامه مطلب

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های خانم کاظمی راد در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد

کلیه کلاس های سایت از روز سه شنبه مورخ 94/7/7 تشکیل می گردد
ادامه مطلب
کل صفحات: 14