حوزه آموزش

سخنان ارزشمند:

قابل توجه کلیه دانشجویان

تاریخ حذف واضافه در روزهای (12، 13، 14) مهرماه از ساعت 8:30 صبح می باشد

دانشجوی نمونه کیست؟

معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

برای مشاهده اطلاعات کامل از جمله سوابق علمی پژوهشی و اجرایی ایشان بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید

مراحل ثبت نام دانشجویان جدید

جهت مشاهده کلیک کنید