حوزه پژوهش

سخنان ارزشمند:

کارآموزی

جلسه توجیهی دانشجویان رشته معماری متعاقبا اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویانی که واحد کار آموزی اخذ نموده اند جلسه توجیهی به شرح زیر برگزار میگرد

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه الزامی است

معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

برای مشاهده اطلاعات کامل از جمله سوابق علمی پژوهشی و اجرایی ایشان بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

معرفی مدیر پژوهش دانشکده

معرفی مدیر پژوهش دانشکده