اطلاعیه ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویانی که با سرکار خانم امیرخانی واحد کارآموزی اخذ نموده اند

به اطلاع می رسانیم جلسه توجیهی پروژه مالی استاد محمدرضا بختیاری و سمیه امیرخانی در روز پنجشنبه 94/08/14 ساعت 10/30 الی 11/30 در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند روز دوشنبه مورخ 94/1/31 ساعت 10 به امور آموزش مراجعه فرمایند

قابل توجه دانشجویان حسابداری ( برادران )

به اطلاع می رساند دروس ذیل بدلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید؛ لذا دانشجویانی که این مشخصه ها را اخذ نموده اند هر چه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند

قابل توجه دانشجویان حسابداری ( خواهران )

به اطلاع می رساند دروس ذیل بدلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید؛ لذا دانشجویانی که این مشخصه ها را اخذ نموده اند جهت مشاهده تغییرات ایجاد شده ، به برنامه هفتگی در پروفایل خود مراجعه نمایند.