امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه خیلی مهم- کانال جدید اطلاع رسانی آموزشکده

جلسه توجیهی درس کارآموزی خانم صاحبی

عدم تشکیل کلاس آقای نجار صادقی

عدم تشکیل کلاس خانم شیخی

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی و پروژه خانم بحیرایی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

تحویل پروژه مالی خانم شیخی

آخرین مهلت تحویل کارآموزی آقای انتظاری

عدم تشکیل درس روشهای آماری ( خانم نصیری)

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عباسیان

آخرین مهلت تحویل کارآموزی خانم عطا الهی

کل صفحات: 35