حسابداری

سخنان ارزشمند:

اطلاعیه خیلی مهم- کانال جدید اطلاع رسانی آموزشکده

اطلاعیه مهم گروه حسابداری

کارآموزی استاد جناب آقای چاوشی

آخرین مهلت تحویل پروژه مالی استاد خانم بحیرایی

تحویل کاراموزی استاد جناب آقای پرویز عطائی

زمان ارائه کارآموزی استاد حمیده یوسفی

29 خرداد و 11 تیرماه، ساعت 8 صبح

عدم تشکیل کلیه کلاس استاد آقای آستانه،پنجشنبه 95/07/22

عدم تشکیل کلاس بعد از ظهر دوشنبه95/07/19 خانم دهقانی تفتی درس زبان فارسی

عدم برگزاری کلاسهای استاد دلاوری مورخ 15 اردیبهشت(ساعت 13 الی 20)

عدم برگزاری کلاسهای استاد دلاوری مورخ 15 اردیبهشت(ساعت 13 الی 20)

قابل توجه اساتید گرامی

فعال شدن لینک حذف آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت دارند از طریق سایت

تغییر زمان اردوی گلاب گیری کاشان،ویژه دانشجویان خواهر

کل صفحات: 18