اطلاعیه ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که واحد کارآموزی اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان رشه معماری خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 94/12/15 نسبت به دریافت پروژه های خود به امور پژوهش مراجعه فرمایند.

کلیه کلاس های روز جمعه 94/12/07 تعطیل می باشند.

کلیه کلاس های روز جمعه 94/12/07 تعطیل می باشند.

روز های حضور خانم مهندس کوثری جهت رسیدگی به امور انتخاب واحد و حذف، اضافه رشته معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری، روز های حضور سرکار خانم مهندس کوثری جهت رسیدگی به امور انتخاب واحد و حذف، اضافه.

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

باتوجه به اتمام زمان برگزاری نمایشگاه، دانشجویان هر چه سریعتر نسبت به تحویل آثار خود اقدام نمایند.

تاریخ تحویل پروژه درس " طراحی معماری (1) " با مشخصه (133) استاد خانم مهندس میترا قاسمی

تحویل پروژه درس " طراحی معماری (1) " با مشخصه (133)، استاد خانم مهندس میترا قاسمی روز پنج شنبه مورخ 1394/11/01 ساعت 12:00 می باشد.

دانشجویان درس درک و بیان محیط استاد اکرمی جهت ترسیم کروکی های تدریس شده به منظور بازدید از موزه باغ فردوس چهارشنبه 94/10/9 ساعت 9:30حضورداشته باشند

دانشجویان درس درک و بیان محیط استاد اکرمی جهت ترسیم کروکی های تدریس شده به منظور بازدید از موزه باغ فردوس چهارشنبه 94/10/9 ساعت 9:30حضورداشته باشند

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته معماری

با توجه به اتمام مهلت حذف و اضافه دروس، دانشجویان می توانند در صورت هرگونه ابهام در روز شنبه مورخ 94/07/18 ساعت 9:00 الی 12:00 به مدیر گروه معماری مراجعه نمایند.

برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی HSE" ویژه دانشجویان رشته معماری

باتوجه به برگزاری رایگان کارگاه آموزشی "مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی H.S.E"، کلیه علاقه مندان می توانند روز یکشنبه مورخ 1394/06/01 ساعت 8:00 الی 14:00 در کارگاه مذکور حضور یابند.

*اطلاعیه مهم گروه معماری جهت انتخاب واحد ترم تابستان*

ارائه دروس تخصصی و پیش نیاز در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری
کل صفحات: 2