جزوات اساتید

سخنان ارزشمند:

دریافت جزوه درس ایستایی مهندس ابراهیمی

جهت دریافت فایل جزوه درس ایستایی مهندس ابراهیمی به پژوهش مراجعه نمایید

جزوه درس وصایای امام خمینی استاد عظیمی

جهت دانلود جزوه برروی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

فهرست بها ابنیه 1394 درس متره و برآورد مدرس :جناب آقای مهدی عشقی منفرد

فهرست بها ابنیه 1394

درس متره و برآورد

مدرس :جناب آقای مهدی عشقی منفرد