امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

جلسه توجیهی کاراموزی دختران و پسران رشته معماری در ترم تابستان روز چهارشنبه 96/5/4 راس ساعت 11 در کلاس 201 برگزار می گردد ضمنا حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد

جلسه توجیهی کاراموزی دختران و پسران رشته معماری در ترم تابستان روز چهارشنبه 96/5/4 راس ساعت 11 در کلاس 201 برگزار می گردد ضمنا حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای نیاکان روز جمعه 96/3/5 درس متره برآورد مشخصه 330-374 راس ساعت 12 ودرس کاربرد نرم افزار مشخصه 393 راس ساعت 12 برگزار می گردد

برگزاری کلاسهای جبرانی آقای نیاکان روز جمعه 96/3/5 درس متره برآورد مشخصه 330-374 راس ساعت 12 ودرس کاربرد نرم افزار مشخصه 393 راس ساعت 12 برگزار می گردد

برگزاری کلاس جبرانی پرسپکتیو خانم فراز روز جمعه96/3/5 راس ساعت 10

برگزاری کلاس جبرانی پرسپکتیو خانم فراز روز جمعه96/3/5 راس ساعت 10

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

قابل توجه دانشجویان معماری با استاد خزامی پورکلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک مکانیک روز شنبه مورخه 95/2/6 از ساعت 15الی 16/30

قابل توجه دانشجویان معماری با استادخزامی پور کلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی روز شنبه مورخه 96/2/9 ازساعت 12/45الی 15

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور روز دوشنبه 95/01/21 درس طراحی معماری
کل صفحات: 17