امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

تحویل کارآموزی استاد خانم اوجانی

قابل توجه دانشجویان معماری

کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی خود را با استاد کوثری اخذ نموده اند جهت ارائه گزارش کارآموزی . . .

اطلاعیه کلاس جبرانی استاد کوثری

کلاس جبرانی خانم مهندس کوثری درس آشنایی با معماری جهان مشخصه 245 روز دوشنبه مورخ 95/02/06 از ساعت 11/45 الی 13/15 برگزار می گردد.

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد مولود ابراهیمی روز دوشنبه مورخ 95/1/16

کلیه کلاسهای استاد مولود ابراهیمی روز دو شنبه مورخ 95/1/16 تشکیل نمیشود.

عدم تشکیل کلاس طراحی معماری 1 استاد نیک فرجام روز دوشنبه مورخ 95/1/16

کلاس درس طراحی معماری 1 استاد نیک فرجام روز دوشنبه مورخ 95/1/16 تشکیل نمی گردد.

عدم تشکیل کلاسهای استاد ابراهیمی فردویی روزچهارشنبه مورخ19/12/94

کلیه کلاسهای استاد ابراهیمی فردویی روزچهارشنبه مورخ19/12/94برگزار نمیشود.

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد فراز فردا یکشنبه مورخ16/12/94

کلیه کلاسهای استاد فراز فردا یکشنبه مورخ16/12/94 تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلاس استاد حسین نیکان روزجمعه مورخ21/12/94

کلاس استاد حسین نیاکان روز جمعه مورخ21/12/94درس ترسیم فنی مشخصه306 تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد محدثه فدایی روز پنجشنه

کلیه کلاسهای استاد محدثه فدایی فردا پنجشنبه مورخ13/12/94 تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلاس استاد پرنیان،درس اخلاق و اندیشه،چهارشنبه 94/12/12

ضمنا تاریخ کلاس جبرانی متعاقباً توسط مدرس مربوطه اعلام میگردد

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی عمومی روز جمعه ساعت 08/00 الی 09/30 را اخذ نموده اند

کل صفحات: 9