امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

تحویل پروژه عملی دروس درک وبیان معماری2 وتمرین های معماری1 خانم امانی روز پنجشنبه 96/3/11 در آتلیه 2 راس ساعت 16:30می باشد

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

عدم برگزاری کلاسهای خانم کریمی نمینی دروس مبانی ترسیم فنی و طراحی روز یکشنبه96/2/17

قابل توجه دانشجویان معماری با استاد خزامی پورکلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک مکانیک روز شنبه مورخه 95/2/6 از ساعت 15الی 16/30

قابل توجه دانشجویان معماری با استادخزامی پور کلاس دارند

کلاس جبرانی فیزیک پیش دانشگاهی روز شنبه مورخه 96/2/9 ازساعت 12/45الی 15

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

عدم برگزاری کلاس خانم ابراهیمی درس آشنایی بامعماری اسلامی روز شنبه 96/2/2

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

برگزاری کلاس جبرانی تمرین معماری 2 خانم شاهانی روز جمعه 96/2/1

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاسهای خانم خرم روز چهارشنبه 96/1/23

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور

عدم تشکیل کلاس آقای وفاپور روز دوشنبه 95/01/21 درس طراحی معماری

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم برگزاری کلاس اقای عباسی برجی درس درک وبیان معماری 1روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه

عدم تشکیل کلاس خانم سپهری روز پنجشنبه 95/12/17 درس درک وبیان معماری2

عدم تشکیل کلاس خانم کریمی نمینی

کلاسهای خانم کریمی نمینی کلیه دروس روز یکشنبه 95/12/15 تشکیل نمی گردد
کل صفحات: 16