امور کلاسها

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای لحمی

عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای لحمی روز جمعه 97/1/31

عدم برگزاری کلاس خانم معصومه رزم آرا درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار

عدم برگزاری کلاس خانم معصومه رزم آرا درس ریاضی عمومی و مقدمات آمار روز پنجشنبه 97/1/30

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

قابل توجه دانشجویان با استاد محمد بهرامیان کلاس دارند

امتحان تربیت بدنی (1) روز سه شنبه مورخه 96/3/2از ساعت 10الی 11

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی اخلاق و تربیت اسلامی آقای گل صنم لو در روز سه شنبه 96/2/26 ازساعت 10 الی 12:30 می باشد

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح

برگزاری جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/2/25 ساعت 8 الی 10صبح
کل صفحات: 4