عمومی

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلاسهای فیزیک مکانیک و فیزیک پیش خانم خزامی پور در روز چهارشنبه 96/04/21 ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد.

عدم برگزاری کلاسهای فیزیک مکانیک و فیزیک پیش خانم خزامی پور در روز چهارشنبه 96/04/21 ضمنا جلسه جبرانی توسط استاد مربوطه اعلام می گردد.

دانشجویانی که با خانم حدادزاده موفق به امتحان قرائت قرآن نگردیده اند در روز امتحان کتبی بعد از پایان امتحان می توانند خدمت استاد مربوطه جهت امتحان قرائت مراجعه نمایند

دانشجویانی که با خانم حدادزاده موفق به امتحان قرائت قرآن نگردیده اند در روز امتحان کتبی بعد از پایان امتحان می توانند خدمت استاد مربوطه جهت امتحان قرائت مراجعه نمایند

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کارگاه مبانی الکترونیک آقای مهدی زاده روز پنجشنبه 96/3/11 از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد

برگزاری امتحان عملی پایانترم درس کارگاه مبانی الکترونیک آقای مهدی زاده روز پنجشنبه 96/3/11 از ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد

قابل توجه کلیه دانشجویان:جهت شرکت در جلسات امتحانی خود ازتاریخ 96/3/4 بامراجعه به پروفایل شخصی در سایت دانشگاه اقدام به تسویه حساب مالی نموده وسپس کارت امتحان خود را دریافت نمایید

قابل توجه کلیه دانشجویان:جهت شرکت در جلسات امتحانی خود ازتاریخ 96/3/4 بامراجعه به پروفایل شخصی در سایت دانشگاه اقدام به تسویه حساب مالی نموده وسپس کارت امتحان خود را دریافت نمایید

کلاسهای وصایا ساعت 12:30و14 آقای رجب پور روز سه شنبه 96/3/2تشکیل نمی گرددو جلسه جبرانی آنه به روز پنجشنبه 96/3/4ساعت 8 صبح برگزار می گردد

کلاسهای وصایا ساعت 12:30و14 آقای رجب پور روز سه شنبه 96/3/2تشکیل نمی گرددو جلسه جبرانی آنه به روز پنجشنبه 96/3/4ساعت 8 صبح برگزار می گردد

قابل توجه دانشجویان با استاد محمد بهرامیان کلاس دارند

امتحان تربیت بدنی (1) روز سه شنبه مورخه 96/3/2از ساعت 10الی 11

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات خانم اکبری شهنی روز سه شنبه 96/3/2/ راس ساعت 16:30

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

برگزاری کلاس جبرانی آقای جواهریان درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی روز دوشنبه 96/3/01ساعت 14 می باشد

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

عدم برگزاری تمامی کلاسهای خانم حدادزاده نیری روز یکشنبه 96/2/31

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

برگزاری امتحان قرائت و روانخوانی قرآن آقای واشقانی فراهانی روز سه شنبه 96/3/2 می باشد

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدس روز دوشنبه 96/3/1 راس ساعت 8 برگزار می گردد.
کل صفحات: 5