عمومی

سخنان ارزشمند:

تمامی کلاسهای درسی خانم سقا روز یکشنبه 96/02/03 ارائه کنفرانس دارند

تمامی کلاسهای درسی خانم سقا روز یکشنبه 96/02/03 ارائه کنفرانس دارند

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدسی روز جمعه 96/2/1 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی پیش دانشگاهی آقای مقدسی روز جمعه 96/2/1 ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

جلسه جبرانی درس ریاضی عمومی احمد رضا احمدی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 7:45 الی 9:30و درس ایمنی در برق آقای ویسی از ساعت 8 الی 9:30 می باشد

جلسه جبرانی درس ریاضی عمومی احمد رضا احمدی روز پنجشنبه 96/1/31 ساعت 7:45 الی 9:30و درس ایمنی در برق آقای ویسی روز پنجشنبه 96/1/31 از ساعت 8 الی 9:30 می باشد

امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی خانم ظفر خواه تمامی گروهها روز یکشنبه 96/02/03 درساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

امتحان میانترم درس ریاضی پیش دانشگاهی خانم ظفر خواه تمامی گروهها روز یکشنبه 96/02/03 درساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.

برنامه استعداد یابی رشته تنیس روی میز ویژه دانشجویان دختر روز یکشنبه تاریخ 96/01/27 ساعت 14 الی18 در سالن تنیس دانشگاه توسط اساتید ارجمند سرکارخانمها قدیانلو و قمصری جهت انتخاب تیم دانشگاه اعزامی به مسابقات لیگ برگزار می گردد

برنامه استعداد یابی رشته تنیس روی میز ویژه دانشجویان دختر روز یکشنبه تاریخ 96/01/27 ساعت 14 الی 18 در سالن تنیس دانشگاه توسط اساتید ارجمند سرکارخانمها قدیانلو و قمصری جهت انتخاب تیم دانشگاه اعزامی به مسابقات لیگ برگزار می گردد

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی

عدم تشکیل کلاس درس کار آفرینی وپروژه خانم رضوی روز دوشنبه

عدم تشکیل کلاس دانش خانواده و جمعیت خانم موسی پور روز سه شنبه 96/1/15 و روز یکشنبه 96/1/20

عدم تشکیل کلاس دانش خانواده و جمعیت خانم موسی پور روز سه شنبه 96/1/15 و روز یکشنبه 96/1/20

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه 95/12/17 دروس ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم جناب آقای واشقانی فراهانی. جهت دانلود این موارد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
کل صفحات: 2