عمومی

سخنان ارزشمند:

برگزاری کلاسهای جبرانی ریاضی پیش خانم اکبری شهنی

عدم تشکیل کلاسهای آقای گل صنم لو

برگزاری امتحان میانترم خانم تقی زاده

* اطلاعیه *

عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه 95/12/17 دروس ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم جناب آقای واشقانی فراهانی. جهت دانلود این موارد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10
ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27
کل صفحات: 2