عمومی

سخنان ارزشمند:

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی

عدم برگزاری کلاس خانم صبور درس اصول سرپرستی روز پنجشنبه 95/12/19

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه

عدم تشکیل کلاس آقای میرزائیان روز سه شنبه 95/12/17 دروس ریاضی پیش دانشگاهی

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

عدم تشکیل کلاس خانم رضوی درس کارآفرینی وپروژه روز شنبه 95/12/14

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم

جزوه و نمونه سوالات درس روخوانی و قرائت قرآن کریم جناب آقای واشقانی فراهانی. جهت دانلود این موارد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

درس فیزیک پیش دانشگاهی مشخصه 471 خانم قسامی روز سه شنبه جلسه جبرانی آن در روز پنجشنبه 95/12/05 همان ساعت برگزار می گردد

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10

عدم تشکیل کلیه دروس اقای عظیمی روز سه شنبه 95/12/10
ادامه مطلب

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

آخرین مهلت تحویل درس کارآموزی نیمسال اول 96-95 آقای حمیدرضا اشرفی روز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 13:30 الی 13 در دانشگاه می باشد

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27

عدم تشکیل کلاس خانم میر رحیمی دروس فیزیک دانشگاهی و فیزیک الکتریسیته روز چهارشنبه 95/11/27

کلاس خانم کیائی درونکلا روز دوشنبه95/11/25 تشکیل نمی گردد

کلاس خانم کیائی درونکلا روز دوشنبه 95/11/25 تشکیل نمی گردد
ادامه مطلب

نمونه سوالات قرائت قرآن1 استاد سرکار خانم صمودی تهرانی

جهت دانلود کلیک نمایید

قابل توجه دانشجویان که با استاد قره داغی کلاس دارند

کلاسهای استاد قره داغی روز سه شنبه مورخه 95/9/9 تشکیل نمی شود
ادامه مطلب
کل صفحات: 2