امور کلاس ها

سخنان ارزشمند:

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو

قابل توجه دانشجویان رشته مکانیک خودرو که درس استاتیک مشخصه 469 روز سه شنبه اخذ نموده اند می رساند این مشخصه از ساعت 15 الی 17 :15 در همان روز برگزار می گردد

عدم برگزاری کلاسهای اقای میرشاهولد روز چهارشنبه 95/12/18

عدم برگزاری کلاسهای اقای میرشاهولد روز چهارشنبه 95/12/18

قابل توجه دانشجویان که با استاد وفادار کلاس دارند

کلیه کلاسها استاد وفادار روز پنجشنبه مورخه95/8/27تشکیل نمی شود

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد میرشاهولد روز 3شنبه مورخ95/8/18

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ95/2/31

کلاس جبرانی استاد شناخته روز جمعه مورخ 95/2/31 از ساعت 13 الی 14:30

عدم تشکیل کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95

کلیه کلاسهای استاد سورسوری روز جمعه مورخ3/2/95تشکیل نمیشود

عدم تشکیل کلاس استاد محمودزاده روز 3شنبه موررخ24/1/95

کلاس استاد محمودزاده درس مولد قدرت روز 3شنبه موررخ24/1/95تشکیل نمیشود.