جزوات اساتید

سخنان ارزشمند:

جزوات استاد هاشمی(گروه مکانیک خودرو)

جهت دانلود جزوه دروس هیدرولیک پنوماتیک- جزوه مکانیک کاربردی- جزوه آزماشگاه هیدرولیک پنوماتیک کلیک نمایید

جزوه تنظیم شرایط محیطی جناب آقای مهندس ابراهیمی (فصل 1 و 2 و 3 و 4)

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...